Nếu khách hàng đang có vấn đề khó khăn tài chính hoặc đang kinh doanh thành công, cần thêm vốn mở rộng đầu tư để tăng lợi thế cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.  Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với các công ty và các tổ chức chính phủ và tư nhân.

 

• Cung cấp tất cả các công cụ ngân hàng, BG’s, SBLC’s, MT’s, trái phiếu không ghi tên, nợ, vốn chủ sở hữu (cổ phần tư nhân (PE), đầu tư mạo hiểm (VC), công ty liên doanh (JV)), nợ và cổ phần kết hợp, tái cấu trúc nợ đáp ứng nhu cầu của thị trường tài chính.

 

• Cung cấp dịch vụ thu xếp vốn cho các dự án bất động sản, năng lượng toàn cầu, năng lượng sóng, khu giải trí, các quỹ cổ phần tư nhân, giải trí, dầu khí, khoan, đường ống, hàng không / máy bay, y tế, giáo dục, sản xuất, khách sạn và khu nghỉ mát vv ... .

 

Chúng tôi không phải là người cho vay hoặc đầu tư, nhưng chúng tôi có mối quan hệ "trực tiếp" với các nguồn tài chính (các công ty đầu tư mạo hiểm, các công ty cổ phần tư nhân, các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và tập đoàn và các nhà đầu tư tư nhân). Khả năng của chúng tôi là đảm bảo mức phí tốt nhất cho các chương trình, dự án của bạn.

 

Tài liệu dự án


Khách hàng chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và các giấy tờ cần thiết khác để đảm bảo nhận được khoản đầu tư hay cho vay cho các dự án mới và hiện tại. Các tài liệu cơ bản cần thiết như sau, những tài liệu này sẽ được biên soạn lại mức giá cạnh tranh nếu khách hàng yêu cầu:

 

  • Bảng tóm tắt kế hoạch kinh doanh (1-5 trang)
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Lý Lịch ban lãnh đạo
  • Báo cáo tài chính 3 năm (tiền Đô Mỹ hoặc tiền Việt Nam)
  • Báo cáo kết quả kinh doanh trong 5 năm (tiền Đô Mỹ hoặc tiền Việt Nam)
  • Danh sách các tài sản đang sở hữu
  • Tài sản thế chấp
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Giấy phép

Tất cả tài liệu dự án phải bằng tiếng Anh. Nếu khách hàng yêu cầu biên soạn lại những tài liệu một cách chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ với mức phí rất hợp lý


 

Thống kê

Hôm nay 337
Tuần này 337
Tháng này 337
Tháng trước 7248
Tất cả 631379
Hôm nay:2020-12-01
Đang online: 4